INZICHTEN DIE HET VERSCHIL MAKEN.

 

Met behulp van data kunnen organisaties aan de hand van bruikbare inzichten sneller slimme beslissingen maken. Hiermee kunnen de vastgoedkosten worden verlaagd, de productiviteit van werknemers verhoogd en de algehele werkplekstrategie aangevuld.

 

/ Objectieve gegevenssets van hoge kwaliteit.

/ Start een project binnen 2 weken, wereldwijd.

/ 500.000+ werkplekken gemeten en gebenchmarkt.

WERKPLEK INVENTARISATIE

Onze meest eenvoudige oplossing beantwoordt een eenvoudige maar fundamentele vraag: hoeveel heb ik?
We tellen het aantal stoelen, bureaus, schilderijen, machines en desnoods koffiemokken. We voeren een werkplek inventarisatie uit en leveren een werkbare, overzichtelijke lijst met voorraadelementen aan van alle elementen. Deze is van onschatbare waarde bij het opstellen van een langetermijninvesteringsplan of het implementeren van een circulaire strategie in de werkomgeving.

BEZETTINGSGRAADMETING

We meten de bezetting en het gebruik van bureaus, vergaderruimten en andere faciliteiten. We bieden twee methoden aan voor het verzamelen van gegevens om uw bezettingsgraden te analyseren op basis van uw gebruik van de gegevens. De eerste optie is een werkplek bezetting onderzoek uitgevoerd door ons team van professionele werkplek waarnemers. Een andere methode is het verzamelen van gegevens over werkplekbezetting via onze Sensor Connected Workplace-oplossing. Deze oplossing biedt u realtime inzicht in de bezettingsgraad en beschikbaarheid van iedere werkplek.

OBSERVATIE STUDIE

Een uniek voordeel om met Measuremen te werken, ligt in onze methodologie. Het uitvoeren van een bezettingsonderzoek met onze waarnemers heeft zijn eigen toegevoegde waarde: ze kunnen ook registreren wat er gebeurt aan de bureaus die ze zien. Ontdek met een werkplekactiviteitstudie of mensen meestal op hun laptop werken, face-to-face discussies hebben of bellen? Dit kan bijdragen aan een effectiever gebruik van de bestaande ruimte of het voortouw nemen bij het ontwerpen van nieuwe faciliteiten.

Habital®

Habital® is het volgende niveau in werkplekonderzoek: het combineert wetenschappelijk gevalideerde, bruikbare vragen met een innovatieve methode om individuele voorkeuren vast te leggen. Habital® legt gegevens vast over uw persoonlijkheid, functie-eigenschappen en verwachte werkplekvoorkeuren om te laten zien hoe u en uw collega’s slimmer kunnen werken en zich beter voelen. Habital® is volledig in overeenstemming met de Amerikaanse en Europese wetgeving en regelgeving op het gebied van privacy.

Measuremen Portal

De Measuremen Portal verzamelt en bundelt alle gegevens omtrent de werkplek, die vervolgens kunnen worden vergeleken in onze krachtige online software.