Het Workplace Maturity Model © bevat drie dimensies: niveaus, stappen en gebieden. De gebieden zijn te allen tijde overal in het model te vinden. Ze vertegenwoordigen de gebieden waar de gegevens worden verzameld en waar de strategie op de werkplek kan worden aangepast. Het Workplace Maturity Model © kan op drie verschillende gebieden worden toegepast, namelijk middelen, activiteiten en mensen. Elk gebied heeft een ander focuspunt, gaande van ‘niet- bedreigende optimalisatie’ tot ‘the-things-we-do’ tot ‘persoonlijke ontwikkeling’, die zijn opgesplitst in verschillende niveaus. De overgang tussen deze niveaus wordt gedaan door de nodige stappen te nemen. Een nieuw werkplekconcept kan werknemers meer vrijheid, motivatie en efficiëntie bieden en heeft dus een positieve impact op de bedrijfsresultaten.

Gebied 1 – Middelen

Dit gebied bevat alle bedrijfsmiddelen, zoals vierkante meter kantoorruimte, vergaderruimtes en meubilair. Op dit niveau kunnen we verandering op een niet-bedreigende manier faciliteren, inzicht in mogelijke kostenbesparingen creëren en momentum krijgen om door te gaan naar het volgende gebied.

Gebied 2 – Activiteiten 

Dit gebied richt zich op de activiteiten en taken die medewerkers op de werkplek uitvoeren. Gegevens moeten worden verzameld over de feitelijke bezetting en het gebruik van de werkplek, waarbij activiteitenanalyses worden gemaakt die zijn onderverdeeld naar afdelingen of teamniveaus.

Gebied 3 – People 

Dit is waar we persoonlijk worden en gegevens gebruiken voor individuele coaching en professionele ontwikkeling. Werkplekken kunnen worden ontworpen op basis van individuele voorkeuren en op basis van de taken die een medewerker uitvoert, terwijl persoonlijke feedback aan elke medewerker wordt gegeven.

 

Het Workplace Maturity Model © heeft vier verschillende niveaus: erkennen, bevestigen, beheren en optimaliseren.

Niveau 1 –  Erkennen
De organisatie is op de hoogte van een verandering in de werkomgeving. Een nieuw werkplek concept kan werknemers meer vrijheid, motivatie en efficiëntie bieden en heeft dus een positieve impact op de bedrijfsresultaten. Om deze strategische verandering te laten werken, moet ondersteuning worden gecreëerd binnen het (hogere) management van de organisatie. Door sommige kleine of lage impact metingen te starten, kan het momentum worden gecreëerd. Dit zal helpen om de manager gereedschappen te bieden om inzichten in het (hogere) management te brengen, vertrouwen te winnen en uiteindelijk de verandering aan te sturen.

 

Niveau 2 – Bevestigen
Bevestigen Op dit niveau heeft de organisatie een brede kennis van werkplekconcepten en welke concepten hun eigen bedrijf kunnen verbeteren. Een solide businesscase wordt besproken in meerdere vergaderingen op verschillende niveaus binnen de organisatie. Mogelijkheden en bedreigingen worden zwaar besproken en voor- en nadelen worden afgewogen. De discussie wisselt van kostenreductie naar organisatorische verbeteringen. De businesscase wordt uitgebreid naar winstgevendheid, werkend op medewerkerstevredenheid en waargenomen productiviteit.
Niveau 3 – Beheren
Dit niveau geeft aan dat een organisatie is begonnen met het implementeren van een nieuwe manier van werken. De eerste investeringen zijn gedaan en de organisatie stelt zich (openlijk) de vraag ‘is de nieuwe manier van werken succesvol?’ Er kunnen verschillende implementatievormen zijn, bijvoorbeeld Werkend Digitaal, Thuiswerken, Flexwerk of Activiteitsgestuurd werken. Elke organisatie moet beslissen over een voorkeurswerkwijze en gegevens verzameld door Measuremen-services kunnen helpen bepalen wat de beste strategie zal zijn.

 

Niveau 4 – Optimaliseren
Deze organisaties hebben behoefte aan permanent inzicht in de daadwerkelijke prestaties van hun werkplek. Ze verfijnen de werkplek en hun werkplekstrategie op basis van statistieken en de werkelijke behoeften van hun werknemers. Een perfecte balans tussen werknemersvoorkeuren en (wereldwijd) management is gevonden om de kosten tot een minimum te beperken, terwijl er wordt geïnvesteerd in het verhogen van de medewerkerstevredenheid en productiviteit. Dit stelt hen in staat te anticiperen op veranderingen op wereldschaal, maar ook op lokale veranderingen in het personeelsbestand of behoud van personeel.

Stap 1 – Business Case – Bezetting en Gebruik 

  • Klant erkent niveau 1 volwassenheid en vraagt Measuremen om hulp om het volgende niveau te bereiken;
  • In samenwerking met de klant ontwikkelt Measuremen een plan om de dreigingen met feiten en cijfers te overwinnen;
  • Businesscases en bezettings- en gebruiksrapporten samen leveren een validatie om door te gaan om het volgende niveau op de volwassenheid van de werkplek te bereiken.

Stap 2 – Activiteiten Analyse

  • De pilot en de business case zijn goedgekeurd en voorbereidingen voor de Occupplace Occupancy & Activity Analysis kunnen worden gemaakt;
  • De pilot en de business case zijn goedgekeurd en sessies voor voorbereiding, begeleiding en feedback zijn gepland;
  • Resultaten worden gepresenteerd en gedeeld tussen de afdelingen.

Stap 3 – Organisatorische fit  

  • Analyse op basis van voorkeur voor werkruimte, functionele behoeften, persoonlijke kenmerken en daadwerkelijk gebruik;
  • Er worden voorbereidingen getroffen om in detail in te gaan op persoonlijke voordelen voor individuele gebruikers;
  • Individuele afstemming van activiteiten- en werkrapporten (via Habital).