Werkplek bezettingsgraadmeting

 

We bieden twee methoden voor het verzamelen van gegevens om bezettingsgraden van werkplekken te analyseren op basis van het doel van de meting. De eerste optie is een werkplek bezettingsgraadmeting uitgevoerd door ons team van professionele observers. Een andere methode is het verzamelen van gegevens over werkplekbezetting via onze Sensor Connected Workplace-oplossing. Deze oplossing biedt u realtime inzicht in de bezettingsgraad en beschikbaarheid van uw werkplek. Deze op sensoren gebaseerde oplossing biedt u objectieve informatie over het efficiënte gebruik van uw werkplekken.

 

Werkplek Bezettingsgraadmeting


Wij bieden u deze cijfers door uw werkplek minstens zes keer per dag te meten gedurende ten minste tien werkdagen achtereen, en meet de volgende onderwerpen:

  • Bezettingsgraad op de werkplek
  • Werkplekactiviteiten inclusief ‘in gebruik, maar niet in gebruik’ of ‘passieve bezetting’
  • Vergaderruimte Bezetting en gebruik

We voeren deze werkplekbezettingsstudies in vier fasen uit. De eerste fase is de voorbereidingsfase die een kick-off-sessie omvat om de omvang vast te stellen. Er zal een inventaris van de werkplekken worden gemaakt en onze software zal voor dit onderzoek worden geconfigureerd.

 

De tweede fase is de daadwerkelijke gegevensverzameling. Onze medewerkers verzamelen de gegevens met hun smartphone of tablet. Ze dragen een zichtbare badge met het label ‘Measuremen’ en de projectcoördinator zal de gegevens regelmatig controleren om ontbrekende gegevens of fouten te voorkomen. Om de interne communicatie in uw organisatie te ondersteunen, hebben we een video waarin dit proces wordt getoond, zodat al uw werknemers zich bewust zijn van wie we zijn en wat we doen, om eventuele verstoringen tot een minimum te beperken.

In de derde fase zal de rapportage worden gedaan. We zullen de gegevens bewaken en deze gegevens omzetten in een leesbaar en gemakkelijk rapport. Resultaten die we in dit rapport zullen opnemen zijn:

 

  • Bezetting per cluster;
  • Piekbezetting per cluster;
  • Gebruik per cluster;
  • Mobiliteitsanalyses per afdeling;
  • Gedragsinzichten van bezette status en activiteiten;
  • Heatmaps.

Sensor verbonden werkplek

 

De Sensor Connected Workplace is een oplossing die bestaat uit meerdere elementen van hardware, software en menselijke inspanning voor implementatie. De hardware bestaat uit de apparaten voor het vastleggen van gegevens zelf – de sensoren – en de infrastructuur om de verzamelde gegevens in onze cloud database te krijgen. Daarom gebruiken we specifieke, beveiligde en krachtige gateways. De Sensor Connected Workplace is een op zichzelf staande oplossing die op permanente basis of tijdelijk kan worden geïmplementeerd.

Om deze oplossing in uw organisatie te implementeren, hebben we de volgende fasen gedefinieerd:

1. Voorbereiding & inventaris

 

Communicatie is een essentieel onderdeel van de voorbereiding. Voordat we beginnen, moeten uw collega’s op de hoogte zijn van het project. We beginnen met een site-enquête om de werkomgeving te controleren: ideale plaatsing van sensoren, plafondhoogte, mobiel netwerk, de hoeveelheid en het gebruik van gateways bepalen, enzovoort. Na deze site-enquête weten we precies hoeveel werk en welke hardware nodig zijn.

2. Verzameling van gegevens

 

Zodra we de hardware hebben ontvangen, beginnen we met de installatie van de sensoren en gateways. Wij geven er de voorkeur aan deze sensoren vóór of na de piekuren op kantoor te installeren om overlast voor uw collega’s tot een minimum te beperken. Na de installatie worden ter plaatse verschillende tests uitgevoerd om te controleren of de gegevens op de juiste manier binnenkomen.

3. DResultaat

 

De verzamelde gegevens zijn zichtbaar via de Measuremen Portal, die de realtime bezetting weergeeft op alle verschillende manieren die u wilt. Hiermee kunt u ook uw gegevens vergelijken met de gemiddelde waarden in onze uitgebreide database.

Het voorbeeld raport laat zien hoe de volgende informatie wordt weergegeven.We hebben minimaal twee weken nodig om de gegevens te verwerken en een rapport te ontwikkelen.

 

Tot slot legt onze projectcoördinator tijdens de evaluatiefase alle inzichten uit de werkplekbezettingsstudie uit en verifiëren we samen de inzichten. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en over de toekomst te brainstormen.

 

De studie zal worden uitgevoerd met behulp van onze eigen software en werkt via een gecodeerde browser die is gekoppeld aan een database. Hierdoor kunnen onze waarnemingen onafhankelijk zijn van andere systemen en kan deze worden uitgevoerd op smartphones of tablets, zonder dat gegevens verloren gaan als het apparaat crasht. Ons systeem kan ook offline werken.

Contact onze experts