DE SENSOR CONNECTED WORKPLACE

Maak betere beslissingen over uw vastgoed door gebruik te maken van onze zeer geavanceerde werkpleksensoren: bespaar kosten, zet in op de beste capaciteit en versterk teams.

WAT IS HET?

 

Neem slimmere beslissingen over uw vastgoed met behulp van onze zeer geavanceerde werkpleksensor: breng uw bezettingsplanning naar een hoger niveau en bereid u voor op betere capaciteit – gebruikers ratio’s. Onze sensoren tracken het gebruik van de werkplek in realtime, of het nu individuele bureaus of vergaderruimten zijn, met behulp van onze krachtige Measuremen Portal krijgt u de inzichten die nodig zijn om juist te reageren op de verzamelde gegevens. Dit is gebleken sinds het uitbreken van de pandemie.

 

Is de verhouding tussen persoon en bureau gelijk? Welke teams hebben meer ruimte nodig? Zijn uw vergaderzalen te groot of te klein? We maken de antwoorden duidelijk en zorgen voor elk onderdeel van het proces, van installatie tot datalevering. Krijg inzichten waarop u kunt vertrouwen, met een veel hogere onderzoeksratio en geen menselijke fouten. Onze sensoren werken op zichzelf, interfereren niet met een ander bestaand systeem en zijn het gemakkelijkst te installeren op de markt, en overal ter wereld inzetbaar.

GEEN

VERSTORING

Sensoren gebruiken een draadloos LoRa-netwerk dat gescheiden is van alle interne netwerken of IT-systemen

VEILIG

DESIGN

We gebruiken de beste beveiligings- en coderingstechnieken zodat de data veilig is en voldoet aan alle relevante wetgeving

ONGEËVENAARDE

PRESTATIES

Onze sensoren hebben de hoogste betrouwbaarheid binnen de industrie, met een ongehoord hoge accuraatheid van 98%

TIJDELIJK OF

PERMANENT

Wij bieden onze klanten de keuze om sensoren te kopen of te leasen

Waar past de Sensor Connected Workplace binnen uw werkplekstrategie

 

Onderdeel van uw Re-Entry Strategie is het nauwlettend volgen van de (her)bezetting van uw kantoorruimte. U kunt alleen voldoende ruimte garanderen voor een bepaalde, maar constant veranderende, groep werknemers als u dit op een zeer gedetailleerd en realtime basis volgt. De kantoor dynamiek is drastisch veranderd, zonder een duidelijk overzicht van de bezetting en het gebruik loopt u het risico dat u onvoldoende ruimte heeft voor uw medewerkers om op een veilige manier te werken.

 

Het is te verwachten dat er chaos plaatsvindt in de bezetting en het gebruik van kantoren nadat de Re-Entry Strategie is geïmplementeerd en u kunt beginnen met het ontwikkelen van uw Post COVID-19-strategie. U bent gewend een betrouwbaar beeld te hebben van de bezettings- en gebruikerstrends binnen uw organisatie. Dit zal in de eerste fase van de Post COVID-19-periode heel anders en zeer onvoorspelbaar zijn. Objectieve, gedetailleerde en realtime informatie zou u door deze dynamische situatie moeten leiden, totdat de bezettingsgraad is gestabiliseerd, als dat ooit zal gebeuren.

AANPAK

PRIVACY & VEILIGHEID

Gegevensbeveiliging en privacy zijn van toepassing op onze Sensor Connected Workplace en daarom willen we ons beleid hierover onthullen. Het kernprincipe van privacy is ‘Persoonsgegevens’. Gegevens worden als persoonlijk beschouwd wanneer ze betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. De gegevens die we verzamelen met onze Sensor Connected Workplace geven inzicht in het gebruik van fysieke objecten door mensen, we verzamelen geen persoonlijke informatie. We brengen deze gegevens in verband met objecten of kamers om u realtime analyse van de werkplek te bieden.

 

De gegevens die van het sensor apparaat naar de gateway worden verzonden, zijn nutteloos in termen van beveiliging omdat het slechts bits en bytes zijn, zonder leesbare contextuele informatie, en het is ook gecodeerd. Verder; de gegevens van de gateways naar de database worden ook versleuteld en via de Measuremen Portal omgezet tot informatie. Dit BI-platform is beveiligd door een tweefactorauthenticatie proces, alleen voor geautoriseerde gebruikers. Al onze cloudgebaseerde services worden standaard beveiligd via onze cloud provider.

Hulp nodig?


Bekijk onze FAQ pagina voor meer informatie over wat er gebeurt voor, tijdens en na de uitvoering van een Sensor Connected Workplace onderzoek.