The Smart Workplace

 

Kennisplatform Smart WorkPlace en Measuremen zijn partners bij het ontwikkelen van de werkplek van de toekomst: de slimme werkplek. Na Smart Buildings en Smart Cities is het tijd voor de Smart WorkPlace. Verbeterde data- en procesintegratie maken het mogelijk om werkplekken te ontwerpen, bouwen en gebruiken die meedenken met haar gebruikers. Als slim, gezond en circulair samenkomen, ontstaat ruimte voor een andere, tot op heden onontdekte, klantvraag. Nieuwe business ‘vanuit’ in plaats van ‘met’ gebruikersperspectief. Het resultaat is focus op de gezondheid van mensen en de vroege integratie van bouwmaterialen in het daadwerkelijke gebruik van de werkomgeving. Flexibiliteit, zodat een eindgebruiker op elk moment, overal, op micro-, meso- en macroniveau een werkomgeving kan kiezen. Omdat een slimme werkomgeving zich moet aanpassen aan de gebruiker. Niet andersom.

Werkplek Ontwikkelingen en hun impact op de bouwomgeving zijn tegenwoordig revolutionair. Technologie, Big Data en robots introduceren een nieuw tijdperk van leven en werken. Disruptieve digitalisering vergemakkelijkt een gezondere werkomgeving. Ook zijn de vereisten rondom de levenscyclus veranderd van vraag / aanbod naar circulair aangedreven markten. Bouw- en vastgoedmarkten werken directer samen met de eigenaar, gebruiker, vastgoedmanager en facility manager van gebouwde omgevingen. Aan de andere kant is er een nieuwe generatie werkers met een nieuwe manier van denken en werken. Ze hebben vertrouwen in een intelligente werkomgeving met laptops en smartphones, zodat ze altijd en overal kunnen werken. Een gezonde en circulaire werkomgeving is erg belangrijk voor hen.

Het benutten van deze kansen komt met een vereiste: organisaties uit alle sectoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen, hun kennis en netwerken delen, van elkaar leren en holistisch samenwerken en uiteindelijk integreren. Het is essentieel dat elke partner in deze circulaire manier van werken de visie, methoden en bedrijfsmodellen van zijn partners in de keten van werkplekken begrijpt. Dat is waar Smart WorkPlace voor staat.

 

Deze ontwikkelingen vragen om overzicht, richting en wijsheid. De vraag is hoe met behulp van slimme technologie, data en informatie overal een gezonde en circulaire werkomgeving kan worden gerealiseerd. Integratie van processen en open samenwerking is vereist. Hoe kunnen de verschillende spelers in het proces samen de productie, gezondheid en circulariteit van de werkomgeving, organisaties en mensen die erin werken slim faciliteren en bevorderen? En hoe worden de nieuwe gebouwen en dienstverlening gefaciliteerd? Wat is de rol van Human Resources, ICT, Bouw, Vastgoed, Facility Management en Inkoop? Samen met onze partners proberen we deze vragen en meer te beantwoorden.

 

Meer informatie op www.smartwp.nl

Healthy Workplace

 

Samen werken aan de vormgeving van de gezonde werkplek van de toekomst.
In een uniek ‘Living Lab’ laten Menzis, Engie, Planon, Measuremen en Hanzehogeschool Groningen zien hoe moderne technologie gezond gedrag bevordert en nieuwe kennis en inzichten kan bieden over gezonde werkomgevingen. Deze werkplek is opgezet om ons te helpen bij te dragen aan de vitaliteit van mensen en organisaties.

 

Een gezonde werker is een productieve werker
De gezondheidsrisico’s van werken aan een bureau worden in het afgelopen decennium in toenemende mate erkend. Een hoge mentale belasting in combinatie met te veel zitten, te weinig beweging en te weinig ontspanning kan (op de lange termijn) leiden tot vermindering in prestaties, medische klachten en langdurige ziekte. De fysieke werkomgeving speelt hierbij een belangrijke, tweevoudige rol: (1) omgevingsfactoren zoals lucht, licht en geluid een ect gezondheid; (2) de omgeving kan gezonde gedragspatronen op het gebied van beweging, ontspanning, voeding en sociaal contact vergemakkelijken / stimuleren. Een goed ontworpen werkomgeving draagt bij aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kenniswerkers. Dit vertaalt zich in concrete organisatorische resultaten, zoals productiviteit, werving en duurzame inzetbaarheid, en creëert een geldige businesscase voor investeringen in een gezonde werkomgeving.

Samen nieuwe kennis en hulpmiddelen ontwikkelen

Hoewel deze visie steeds vaker wordt onderschreven, weten we nog steeds niet genoeg over het effect van specifieke interventies: wat werkt echt, voor wie en onder welke omstandigheden?

 

Measuremen nam daarom in samenwerking met Menzis, Planon, Engie en de Hanze Hogeschool het initiatief voor het project ‘Innovation Workplace Healthy Workplace’. In dit project werken professionals, onderzoekers en studenten uit verschillende disciplines op het gebied van gezondheid, gedrag, ruimte en technologie samen aan het creëren van innovatieve kennis en productontwikkelingen voor het bevorderen van gezondheid.

De initiatiefnemers hebben een ‘Living Lab’ gerealiseerd waarin draagbare technologie is geïntegreerd met slimme bouwtechnologie. In dit Living Lab doen kenniswerkers hun dagelijkse werkzaamheden en krijgen ze inzicht in hun gedragspatronen en gezondheidsaspecten in relatie tot omgevingsfactoren. Dit inzicht, aangevuld met e-coaching, kan bijdragen aan gewenste gedragsveranderingen. Bovendien kan in het Living Lab via experimenten worden getest op de effectiviteit van allerlei producten en interventies gericht op het bevorderen van de gezondheid. De aanpak van het project is op drie manieren bijzonder: (1) integratie van milieu aspecten en individuele aspecten; (2) sensoren in de omgeving en ‘op de persoon’; (3) eigendom / controle van gegevens ligt bij de individuele gebruikers. Naast het Living Lab is de IWP nauw verbonden met verschillende onderzoeksprojecten van de Hanzehogeschool Groningen op het gebied van gezonde werkplekken, waaronder op het gebied van binnenklimaat, Quantified Self, activiteiten gerelateerd aan werk en de implementatie van een gezonde werkomgeving.

 

Meer informatie op www.healthy-workplace.nl